Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7

Onderwerp

O 893
Nieuwsbrief Sociaal Domein: 4e kw. 2018
Afgedaan
O 972
Aanwijzingsbesluit aanlijnplicht honden
Afgedaan
O 1022
Bestemmingsplan Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer
Afgedaan
O 1028
Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Afgedaan
O 1078
Toestemming treffen Gew. GR ODBN en GR Afvalinzameling LvC en Boekel
Afgedaan
O 1084
Bestemmingsplan Groeningen
Afgedaan
O 1087
Rapport Enquêtecommissie Hansa
Afgedaan
O 1102
Paraplubestemmingsplan Parkeernormen
Afgedaan
O 1147
Starten procedure wijziging bestemming perceel Hazewinkel 1-3 Oeffelt.
Afgedaan
O 1148
Ontbreken noodzaak calamiteitenplan accommodaties
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

Sector Inwoners

06-12-2017 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

31-01-2019 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

23-08-2018 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

28-08-2018 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

17-10-2018 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

31-10-2018 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Griffie

07-02-2019 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

21-11-2018 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

16-01-2019 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Sector Inwoners

16-01-2019 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7
Export LTA naar Excel