Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6

Onderwerp

O 1223
Jaarverslag 2019 en begroting 2021 Werkvoorz.schap No-B
Afgedaan
O 1224
Jaarstukken 2019 en begroting 2021 BHIC
Afgedaan
O 1225
Begroting 2021 RBL BNO
Afgedaan
O 1226
Begroting 2021 Veiligheidsregio Br-N
Afgedaan
O 1228
Begroting 2021 Afvalinzameling LvC en Boekel
Afgedaan
O 1229
Jaarstukken 2019 en begroting 2021 ODBN
Afgedaan
O 1230
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 KCV Br.No
Afgedaan
O 1231
Begroting 2021 GGD HvB
Afgedaan
O 1328
Concept bod RES Noordoost Brabant
Afgedaan
O 1342
Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ruimte

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ruimte

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ruimte

13-11-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Sector Ruimte

04-12-2019 t/m 11-06-2020 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6
Export LTA naar Excel