Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7

Onderwerp

O 997
Memo rapportage/evaluatie Bizob
Alert
O 952
APV 2019 + 2e wijz. Tarieventabel Legesverordening
Afgedaan
O 914
Beleid Kappen met de kapvergunning bomen/bomenlijst
O 1053
Kadernota 2019
Afgedaan
O 1236
Aanpak wateroverlast en herontwikkeling hoek Burg. Verkuijlstr./Steenstr.incl.aankoop percelen Steenstr. 62, 162A en 164.
Afgedaan
O 1157
Re-integratieverordening
Afgedaan
O 1135
Intrekkingsbeleid (vergunningen)
O 1190
Duurzaamheidsplan
O 1238
Overweg St. Anthoniusweg-Spoorstraat in kader van LVO
O 1252
Bestemmingsplan Kerkstraat-noord 29 te Oeffelt

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Sector Ondersteuning

07-03-2018 t/m 04-07-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

07-02-2019 t/m 04-07-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

04-07-2019 t/m 12-12-2019

Sector Ondersteuning

28-08-2018 t/m 04-07-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

03-05-2019 t/m 04-07-2019 (Afgedaan)

Sector Inwoners

24-01-2019 t/m 22-07-2019 (Afgedaan)

Sector Ruimte

05-11-2018 t/m 26-09-2019

MT

13-03-2019 t/m 26-09-2019

Sector Ruimte

14-05-2019 t/m 26-09-2019

Sector Ruimte

29-05-2019 t/m 26-09-2019

Vorige 1 3 4 5 6 7
Export LTA naar Excel