Inloggen

Onderwerp

O 1559
Werkbijeenkomst: Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Afgedaan
O 1482
Werkbijeenkomst: Woningbouw
Afgedaan
O 1201
Bestuurlijke vernieuwing
Afgedaan
O 1560
Brief DR Overloon inzake AZC
Afgedaan
O 1490
Kaderbrieven GR'en
Afgedaan
O 1492
Krediet projecten Unesco Maasheggen
Afgedaan
O 1506
Krediet samenhangende projecten Overloon
Afgedaan
O 1539
Krediet gemeenschapsvoorziening Groeningen
Afgedaan
O 1551
Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2020-2023
Afgedaan
O 1552
Herstel openbaar groen door extreme droogte
Afgedaan

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

Sector Ondersteuning

23-11-2020 t/m 21-01-2021 (Afgedaan)

Sector Ruimte

09-09-2020 t/m 28-01-2021 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

28-02-2019 t/m 04-02-2021 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

10-12-2020 t/m 04-02-2021 (Afgedaan)

Sector Ondersteuning

14-09-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Sector Ruimte

16-09-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Sector Ruimte

07-10-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Sector Inwoners

18-11-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Sector Inwoners

01-12-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Sector Ruimte

03-12-2020 t/m 11-02-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel