Inloggen

Onderwerp

O 1204
Grondnota 2020
O 1205
Kadernota 2020
O 1206
Jaarrekening en jaarverslag 2019 Boxmeer
O 1207
Besteding jaarrekeningresultaat 2019 Boxmeer
O 1210
Jaarverslag archiefbeheer 2019
O 1211
Nieuwsbrief Sociaal Domein 1e kwartaal 2020
O 1223
Begroting 2021 Werkvoorz.schap No-B
O 1224
Begroting 2021 BHIC
O 1225
Begroting 2021 RBL BNO
O 1226
Begroting 2021 Veiligheidsregio Br-N

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Sector Ruimte

26-08-2019 t/m 26-06-2020

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 26-06-2020

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 26-06-2020

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 26-06-2020

Sector Ondersteuning

20-03-2020 t/m 29-06-2020

Sector Inwoners

30-03-2020 t/m 29-06-2020

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 29-06-2020

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 29-06-2020

Sector Inwoners

28-08-2019 t/m 29-06-2020

Sector Ondersteuning

28-08-2019 t/m 29-06-2020

Export LTA naar Excel