Inloggen

Ingekomen stuk (afdoening)

I 1557
2020-I-1157: E-mail Bezorgde inwoner Maashees over bestemmingsplan
Alert
I 1558
2020-B-126: Brief het Octagoon
Alert
I 1604
2021-I-1198 Brief Mens, Dier & Peel over Herbestemming leegstaande locaties nertsenbedrijven
Alert
I 1267
2019-I-822: Start RvS-procedure inzake bp.versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer
Alert
I 1601
2021-I-1192: Brief Liebregts Leistra over Pad Hoogeind bij Oeffelt
Alert
I 1634
2021-I-1205: Aanvraag koop stuk perceel (weg) M 266 welke loopt langs het perceet M 267 van het St.Anthoniusgilde te Sambeek
Afgedaan
I 1637
2021-I-1211: Verzoek om handhaving Vossekuil 4
Alert
I 1664
2021-I-1251 Brief Pro forma bezwaar raadsbesluit MFA Vierlingsbeek
Alert
I 1665
2021-I-1256 Brief Reactie op raadsbesluit MFA Vierlingsbeek
Alert
I 1666
2021-I-1258 Brief Standpunt MFA Vierlingsbeek - 1
Alert

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Sector Ruimte

10-12-2020 t/m 24-06-2021

Sector Ruimte

10-12-2020 t/m 24-06-2021

Sector Ruimte

11-02-2021 t/m 24-06-2021

Sector Ruimte

27-06-2019 t/m 08-07-2021

Sector Ruimte

11-02-2021 t/m 08-07-2021

Sector Ruimte

01-04-2021 t/m 08-07-2021 (Afgedaan)

Sector Ruimte

20-04-2021 t/m 08-07-2021

Sector Inwoners

19-05-2021 t/m 08-07-2021

Sector Inwoners

26-05-2021 t/m 08-07-2021

Sector Inwoners

26-05-2021 t/m 08-07-2021

Export LTA naar Excel